REKRUTACJA DO PROJEKTU ,,KREATYWNI I EFEKTYWNI OD DZIŚ” OD 10.06.-21.06.2024

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu ,,Kreatywni i efektywni od dziś” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego na podstawie umowy z Wójewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Oś priorytetowa 7/FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa.

REKRUTACJA TRWAĆ BĘDZIE OD 10 CZERWCA DO 21 CZERWCA 2024

Projekt jest skierowany do 80 pracujących osób( 40 kobiet, 40 mężczyzn) w wieku 15 -89 zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracującycych oraz odchodzacych z rolnictwa, które zamieszkują, pracują bądź pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC.

         Do projektu szczególnie zapraszamy:

 • osoby 15-89 lat;
 • osoby w wieku 55 lat więcej
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoba która zamieszkuje w rozumieniu przepisów KC obszar miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Przemyśl, Sanok, Jasło, Jarosław, Mielec, Krosno, Dębica, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Przeworsk oraz na obszarze objętym Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad, Programem dla Rozwoju Roztocza i Inicjatywą Czwórmiasto.

 

         Formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu – Indywidualny Plan Działania (IPD) – dla 80 Uczestników Projektu
 • Poradnictwo zawodowe grupowe – dla 40 Uczestników projektu
 • Szkolenia/Kursy zawodowe dla 80 Uczestników projektu
 • Staże zawodowe dla 10 uczestników projektu

          Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • Osobiście w biurze projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 15 parter od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30 bądź w punktach rekrutacyjnych na terenie województwa podkarpackiego w Mielcu, Jaśle, Kolbuszowej oraz Stalowej Woli.
 • przesłać pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres biura projektu ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
 • elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@tarr.pl

 

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób pracujących (40 mężczyzn, 40 kobiet) w wieku od 15 do 89 lat zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa.

 

Główne rezultaty: 48 Uczestników/czek projektu (24 kobiety, 24 mężczyzn) uzyska kwalifikacje/ kompetencje po opuszczeniu Projektu. Projekt przyczyni się do poprawy dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo załagodzi problemy lokalnego rynku pracy, podniesie poziom kwalifikacji i kompetencji, zwiększy możliwość stabilnego zatrudnienia Uczestników/czek projektu dzięki dostarczeniu im kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia. Zastosowane rozwiązania są odpowiednie dla zdiagnozowanych potrzeb i barier grupy docelowej i tym samym przyczynią się do zmniejszenia barier i problemów na jakie napotykają te osoby na rynku pracy. Ponadto projekt pozytywnie wpłynie na sytuację zawodową Uczestników/czek projektu.

Wartość projektu: 747 359,50 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 635 255,57 zł

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.kreatywniefektywni.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress