PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU ,,KREATYWNI I EFEKTYWNI OD DZIŚ” do 12.07.2024 r.

Projekt ,,Kreatywni i efektywni od dziś” ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy 80 osób pracujących (40 mężczyzn, 40 kobiet) w wieku od 15 do 89 lat zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa

Formy wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu – Indywidualny Plan Działania (IPD)
  • Poradnictwo zawodowe grupowe
  • Szkolenia/Kursy zawodowe
  • Staże zawodowe

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15 pok. 15 parter od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 tel. 533 399 355, 533 399 363 lub na stronie projektu www.kreatywniefektywni.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Projekt „KREATYWNI I EFEKTYWNI OD DZIŚ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr FEPK.07.04-IP.01-0054/23-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Oś priorytetowa 7/FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress